Parafia Piusa X i Marii Goretti

W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Zmarli w parafii w ostatnim roku 11.2021-11.2022

Pamiętajmy, że po pogrzebie o zmarłych należy pamiętać, otaczając ich modlitewną pamięcią na przykład przez: Msze św. w 30 dzień po śmierci; Msze św. w rocznicę śmierci; Msze św. w innych terminach (np. w dzień urodzin); „Wypominki - zalecki”. Kliknij tutaj, by zobaczyć listę osób zmarłych w okresie między 11.2021, a 11.2022.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Ks. Waldemar Musioł nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej

bp waldemarW komunikacie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio poinformował, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi.

- Proszę wszystkich o szczególną modlitwę za biskupa nominata. Życzymy mu Bożego błogosławieństwa, mocy i światła Bożego Ducha, a także wielu życzliwych ludzi wokół - podkreślił ordynariusz.

WIĘCEJ NA OPOLE.GOSC.PL

Ważna informacja od administratora cmentarza parafialnego

uwagaADMINISTRATOR CMENTARZA PARAFIALNEGO

Przypomina osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzu Parafialnym w Kędzierzynie-Koźlu Blachownia

O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ZACHOWANIA GROBÓW

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23/2000 poz. 295 z późn. zm.), termin ważności utrzymania (zachowania) grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po wygaśnięciu przedłużenia ważności grobu.

Nie wniesienie stosownej opłaty umożliwi likwidację grobu z mocy prawa. Nieopłacony grób zostanie zlikwidowany i użyty do bieżącego pochówku.

Opłaty można wnosić i informacji udziela się w Kancelarii Parafialnej na ul. Przyjaźni 69, 47-225 K-Koźlu, czynnej we wtorki i czwartki od 16.00-18.00. Tel. 774723455

Nasz cmentarz - nasza sprawa!

2022 cmentarzPrzed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - listopadowe święta. Już dziś pomyślmy o naszych zmarłych, o cmentarzach i grobach. Potrzeba też modlitwy. Kiedy ostatnio zamawiałem Mszę św. za moich bliskich co odeszli. Coraz częściej nie zamawiają rodziny Mszy św. w 30 dzień po śmierci albo w pierwszą rocznicę. Troska o groby też pozostawia wiele do życzenia. Zapominamy o opłatach za miejsca grzebalne po upływie 20 lat albo jesteśmy obojętni i chcemy się uchylić od tego obowiązku. A przecież utrzymanie cmentarza parafialnego to nasza wspólna sprawa nikt z zewnątrz nie daje nam dotacji i grantów, by można było zapłacić za wywóz śmieci, wodę czy bieżące naprawy i remonty. Trzeba tez kosić trawę dbać o porządek to dziś wszystko bardzo dużo kosztuje. Jeśli nie będzie solidarności i sumienności w tej sprawie - to nie podołamy temu, by cmentarz utrzymać. Od wielu już lat na to wskazuję z bardzo słabym odzewem ze strony Parafian. Za namową Rady Parafialnej na niektórych grobach pojawiły się tzw. “naklejki wstydu” przypominające o zaległych płatnościach. To groby z lat dziewięćdziesiątych - a więc tych, których termin płatności minął bardzo często 10 i więcej lat temu.

Pielgrzymi z Ingolstad w Niemczech z ks. Andreasem Lerch w naszej parafii

8 września w naszej Parafii gościliśmy pielgrzymów z Ingolstad w Niemczech na czele z ks. Andreasem Lerch, który pochodzi z naszej Parafii. W 2020 roku w maju przyjął on święcenia kapłańskie. Jako że z powodu pandemii nie było możliwości uczestniczyć w tych uroczystościach, teraz nadarzyła się okazja by ks. Andreas mógł odprawić swoją Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym w Blachowni gdzie się urodził, był ochrzczony i spędził wczesne dzieciństwo.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY PIELGRZYMÓW Z INGOLSTAD

Czytaj więcej...

Plan Nabożeństwa - Adoracji Najświętszego Sakramentu

2011 adoracjaWTOREK 31.08.2022

7.30 - Eucharystia i rozpoczęcie Adoracji

8.00-9.00  Lenartowice i Blachownia I

9.00-10.00  Miedary, Huta Miedarska i Nowa Wieś

10.00-11.00  Róże Różańcowe i Caritas

11.00-12.00  Mniejszość Niemiecka

12.00-13.00  Zwycięstwa, Koksy

13.00-14.00  Osiedle Małe (Hłaski, Niepodległości, Makuszyńskiego i Broniewskiego)

14.00-15.00  Reymonta, Tuwima, Wyzwolenia

15.00-16.00  Boniny i Macieje 

16.00-16.30  Dzieci ze Szkoły Podstawowej

16.30-17.00 Przygotowujący się do sakramentu bierzmowania klasa 6 i 8

17.00-17.50 Młodzież starsza wszyscy, którzy wcześniej nie mieli okazji

18.00 - Eucharystia na zakończenie Adoracji

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

Głos z Przybytku woła...”

Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w drodze - duchowy pielgrzym

2022 ppoNa szlaku 46. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę są już wszystkie grupy, w tym także nasza grupa 2 żółta, ale prócz nich jest liczne grono wiernych, którzy łączą się duchowo z pielgrzymami, do czego również zachęcamy.

Duchowi pielgrzymi, żyjąc codziennymi obowiązkami, ofiarowują swoje trudy i cierpienia w intencji opolskiej pielgrzymki, odmawiają modlitwę duchowego pielgrzyma, rozważają tematy poszczególnych dni rekolekcji w drodze, które wpisują się w tegoroczne hasło "Jubileuszową wdzięczność i ufność niesiemy do Matki", a materiały można znaleźć na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl. Centrum każdego pielgrzymiego dnia stanowi Eucharystia, więc jeśli tylko to możliwe, starają się codziennie być na Mszy Świętej Ponadto według własnego uznania pielgrzymujący duchowo mogą realizować dodatkowe postanowienia: modlitwy, praktyk ascetycznych czy uczynków miłosierdzia.

Jeśli jest to możliwe to zachęcamy do przyjazdu w sobotę 20 sierpnia na Mszę Świętą wieńczącą pielgrzymkę, która na jasnogórskich błoniach będzie sprawowana o godz. 10:00.

Czytaj więcej...

Przyjęcie habitu w zgromadzeniu sióstr św. Elżbiety przez Kasandrę Krzuś

W niedzielę 7.08.2022 nasza parafianka Kasandra Krzuś przyjęła habit zakonny w zgromadzeniu sióstr św. Elżbiety w Nysie i przyjęła imię zakonne s. Maria Franciszka rozpoczynając nowicjat. Życzymy jej i wszystkim innym siostrom chcącym żyć w duchu zakonnym, by wytrwały w powołaniu i zanosimy gorące modlitwy, by Bóg obdarzał je potrzebnymi darami dodawał im sił na drodze do realizacji powołania zakonnego.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI NOWICJATU S. MARII FRANCISZKI

 

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty